سومین سمینار ژئوفیزیک کاربردی در مدیریت اکتشاف

جلسه ممیزی مراقبتی استاندارد (ISO 9001, ISO/TS 29001, ISO 10015)
۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۶
بیست و دومین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی
۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

برگزاری همایش از: ۱۳۹۶/۰۲/۱۳
برگزاری همایش تا: ۱۳۹۶/۰۲/۱۳

مکان: مدیریت اکتشاف

دیدگاه ها بسته شده است