مناقصات

۷ خرداد ۱۳۹۸

مناقصه شماره: 98102 خرید 6000 تن پودر باریت LS- 9740262 -TE

۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

مناقصه شماره: 97130 تأمین خدمات حفاظت و حراست از ساختمانها و تأسیسات مدیریت اکتشاف ( تهران – ری و انبار کوار شیراز)

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

مناقصه شماره: 97131 با موضوع تهیه،طبخ و توزیع غذای انبارکوارو دفترپشتیبانی شیراز

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

مناقصه شماره: 97129 با خدمات حمل و نقل درون شهری و برون شهری و نواحی عملیاتی

۱۷ بهمن ۱۳۹۷

: مناقصه شماره: 97113 خرید 8000 تن نمک حفاری (XLS- 9700237 –TE)

۱۷ بهمن ۱۳۹۷

مناقصه شماره: 97131 با موضوع تهیه،طبخ و توزیع غذای انبارکوارو دفترپشتیبانی شیراز

۱۶ بهمن ۱۳۹۷

مناقصه شماره:97121جهت خرید80 عدد متهTCI و240 ست نازل (XPP- 9701448-TE)

۸ بهمن ۱۳۹۷

مناقصه شماره: 97137 خرید 900 تن نمک پتاسیم کلراید TE-9740257-XLS

۲ بهمن ۱۳۹۷

مناقصه شماره: 97139 “احداث جاده دسترسی وآماده سازی محل چاه اکتشافی رام- 1و مارون”

۲ بهمن ۱۳۹۷

مناقصه شماره: 97105 خرید 17دستگاه Work Station XPD- 9720567 -TE