مناقصات

۶ اسفند ۱۳۹۸

مناقصه شماره : 98133 احداث جاده وآماده سازی محل کمپ وچاه اکتشافی تنگو-2

لینک دانلود استعلام ارزیابی کیفی مناقصه 98133
۶ اسفند ۱۳۹۸

مناقصه شماره: 98132 احداث جاده وآماده سازی محل کمپ وچاههای اکتشافی نام آوران-1 ونام آوران-2

لینک دانلود استعلام ارزیابی کیفی مناقصه 98132  
۶ اسفند ۱۳۹۸

مناقصه شماره : 98131 احداث جاده وآماده سازی محل کمپ وچاه اکتشافی شاهینی-1

لینک دانلود استعلام ارزیابی کیفی مناقصه 98131  
۲۸ بهمن ۱۳۹۸

مناقصه: شماره 98130 با موضوع تامین خدمات نگهداشت فضای سبز ،گل‌ها ، گیاهان و درختان در مجموعه انبارهای کوار،ری و ساختمان مدیریت اکتشاف در تهران

۳۰ دی ۱۳۹۸

مناقصه شماره: 98124″ رقومی سازی، تغذیه و بروزرسانی اطلاعات مدیریت اکتشاف”

۲۲ دی ۱۳۹۸

مناقصه شماره: 98118 خدمات و فشرده سازی نوار های مغناطیسی ژئوفیزیکی

۵ آذر ۱۳۹۸

تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره: 98119″حمل و جابجایی بارهای مناطق عملیاتی مدیریت اکتشاف “

۲۳ مهر ۱۳۹۸

مناقصه شماره: 98120 خرید 400 بشکه 55 گالنی (بشکه 208 لیتری) گلایکول XLS- 9840252 -TE

۳ مهر ۱۳۹۸

مناقصه عمومی یک مرحله‌ای شماره: 98119 درخصوص حمل و جابجایی بارهای مناطق عملیاتی مدیریت اکتشاف

۲ مهر ۱۳۹۸

مناقصه شماره: 98117 در خصوص “خدمات تکمیل ، آزمایش ، اسیدکاری ، دستگاه لوله مغزی سیار ، فرازآوری و شکافزایی جهت 38 عملیات لایه آزمایی در خشکی”