مناقصات

29 آوریل 2020

مناقصه شماره: 98121 خدمات تکمیل و آزمایش چاه جهت 15 عملیات لایه آزمایی دریا

لینک دانلود استعلام ارزیابی کیفی مناقصه 98121  
7 آوریل 2020

مناقصه شماره: 98124″ رقومی سازی، تغذیه و بروزرسانی اطلاعات مدیریت اکتشاف”

لینک دانلود استعلام ارزیابی کیفی مناقصه 98124
25 فوریه 2020

مناقصه شماره : 98133 احداث جاده وآماده سازی محل کمپ وچاه اکتشافی تنگو-2

لینک دانلود استعلام ارزیابی کیفی مناقصه 98133
25 فوریه 2020

مناقصه شماره: 98132 احداث جاده وآماده سازی محل کمپ وچاههای اکتشافی نام آوران-1 ونام آوران-2

لینک دانلود استعلام ارزیابی کیفی مناقصه 98132  
25 فوریه 2020

مناقصه شماره : 98131 احداث جاده وآماده سازی محل کمپ وچاه اکتشافی شاهینی-1

لینک دانلود استعلام ارزیابی کیفی مناقصه 98131  
17 فوریه 2020

مناقصه: شماره 98130 با موضوع تامین خدمات نگهداشت فضای سبز ،گل‌ها ، گیاهان و درختان در مجموعه انبارهای کوار،ری و ساختمان مدیریت اکتشاف در تهران

20 ژانویه 2020

مناقصه شماره: 98124″ رقومی سازی، تغذیه و بروزرسانی اطلاعات مدیریت اکتشاف”

12 ژانویه 2020

مناقصه شماره: 98118 خدمات و فشرده سازی نوار های مغناطیسی ژئوفیزیکی

26 نوامبر 2019

تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره: 98119″حمل و جابجایی بارهای مناطق عملیاتی مدیریت اکتشاف “

15 اکتبر 2019

مناقصه شماره: 98120 خرید 400 بشکه 55 گالنی (بشکه 208 لیتری) گلایکول XLS- 9840252 -TE