مناقصات

۱۸ مهر ۱۳۹۷

مناقصه شماره 97110: در خصوص برداشت و پردازش و تفسیر سه بعدی اطلاعات الکترومغناطیس با استفاده از چشمه مصنوعی در محدوده رستم و سیری در خلیج فارس

۷ مهر ۱۳۹۷

مناقصه شماره: 97119 ” فرآوری و تغذیه اطلاعات نسخه جدید سامانه اطلاعات بالادستی FFSDB”

۱۸ شهریور ۱۳۹۷

مناقصه بین‌المللی شماره:97107 در خصوص پردازش 4000 کیلومتر مربع داده‌های لرزه نگاری سه بعدی خشکی بالارود، پردیس و تندیس با روش‌های APSTM وAPSDM

۱۴ مرداد ۱۳۹۷

مناقصه شماره 97116: آگهی فراخوان شناسایی پیمانکار خدمات آزمایش، تکمیل، اسیدکاری و فرازآوری مصنوعی چاه و لوله مغزی سیار جهت 35 عملیات آزمایش چاه اکتشافی در خشکی

۶ مرداد ۱۳۹۷

مناقصه شماره 97117: حفاظت و نگهداری از جاده‌ها و محل چاه‌ها‌ی اکتشافی

۶ مرداد ۱۳۹۷

مناقصه شماره 95121: خرید مواد شیمیایی بصورت پکیج (باریت، نمک، فروبار و بنتونایت)

۱۰ تیر ۱۳۹۷

مناقصه شماره 97111: گرانیسنجی و مغناطیس سنجی کپه داغ شرقی

۲۸ خرداد ۱۳۹۷

مناقصه 97109: گرانی سنجی و مغناطیس سنجی دشت آبادان

۲۲ خرداد ۱۳۹۷

مناقصه 96143: خرید، نصب و راه اندازی تجهیزات سیستم ذخیره سازی، پشتیبان گیری سرمایش مرکز داده و زیر ساختی شبکه و امنیت

۲۲ خرداد ۱۳۹۷

مناقصه 96145: ارزیابی کیفی مناقصه 96145 نوبت سوم (تامین منبع انرژی)