مناقصات

۲ بهمن ۱۳۹۶

مناقصه 96113: سرویس ارتباط ماهواره ای VSAT بین سایت مرکزی ساختمان مدیریت اکتشاف و مناطق عملیاتی

۲ بهمن ۱۳۹۶

مناقصه 95152 (نوبت سوم ) : تامین خدمات سرویس و نگهداری تجهیزات ایمنی و تجهیزات آتش نشانی

۱۸ دی ۱۳۹۶

مناقصه 96137: تامین خدمات حفاظت و حراست از ساختمانهاو تاسیسات مدیریت اکتشاف

۳ دی ۱۳۹۶

مناقصه 96120:شناسایی پیمانکار تامین یک دستگاه دکل دریایی JACK UP به همراه خدمات جانبی

۲۲ آذر ۱۳۹۶

مناقصه 96129: احداث جاده دسترسی و آماده سازی محل چاه اکتشافی منصوری غربی-1

۱۱ آذر ۱۳۹۶

مناقصه 96128: تهیه، طبخ و توزیع غذای انبار کوار و دفتر پشتیبانی شیراز

۱۱ آذر ۱۳۹۶

مناقصه 96116: خدمات حمل و نقل درون شهری و برون شهری و نواحی عملیاتی

۳۰ آبان ۱۳۹۶

مناقصه شماره 96117- سرویس و نگهداری تاسیسات و آسانسورهای ساختمانهای مدیریت اکتشاف

۳۰ آبان ۱۳۹۶

مناقصه شماره 96115- تامین خدمات اداری ، اپراتوری ، نامه رسانی ، تنظیمات ، آبدارخانه ، تخلیه و بارگیری کالا و راهبری لیفتراک

۱۶ آبان ۱۳۹۶

مناقصه شماره 96119-فراخوان شناسایی پیمانکار : خدمات نمودار گیری , مشبک کاری و چاه پیمایی در چاه های خشکی