مناقصات

۲۲ آذر ۱۳۹۶

مناقصه 96129: احداث جاده دسترسی و آماده سازی محل چاه اکتشافی منصوری غربی-1

۱۱ آذر ۱۳۹۶

مناقصه 96128: تهیه، طبخ و توزیع غذای انبار کوار و دفتر پشتیبانی شیراز

۱۱ آذر ۱۳۹۶

مناقصه 96116: خدمات حمل و نقل درون شهری و برون شهری و نواحی عملیاتی

۳۰ آبان ۱۳۹۶

مناقصه شماره 96117- سرویس و نگهداری تاسیسات و آسانسورهای ساختمانهای مدیریت اکتشاف

۳۰ آبان ۱۳۹۶

مناقصه شماره 96115- تامین خدمات اداری ، اپراتوری ، نامه رسانی ، تنظیمات ، آبدارخانه ، تخلیه و بارگیری کالا و راهبری لیفتراک

۱۶ آبان ۱۳۹۶

مناقصه شماره 96119-فراخوان شناسایی پیمانکار : خدمات نمودار گیری , مشبک کاری و چاه پیمایی در چاه های خشکی

۱۶ آبان ۱۳۹۶

مناقصه شماره 96111-فراخوان شناسایی پیمانکار: خدمات اسید کاری , فرازآوری و دستگاه لوله مغزی سیار

۱۰ آبان ۱۳۹۶

مناقصه شماره 96114-خرید،نصب و راه اندازی سیستم اعلام حریق برای انبارهای ری و کوار

۳ آبان ۱۳۹۶

مناقصه شماره 96121-فرآوری و تغذیه اطلاعات نسخه جدید نرم افراز سامانه اطلاعات بالادستی

۱۵ مهر ۱۳۹۶

مناقصه شماره 96113- در خصوص سرویس ارتباط ماهواره ای VSAT