پژوهشی

مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران به جهت ماهیت فعالیت‌های اکتشافی که همواره با تحقیقات و استفاده از فناوری روز در ارتباط نزدیک می‌باشد، سالیان درازی است که در زمینه‌های پژوهشی فعالیت دارد. آمار اکتشافات صورت گرفته در سالیان اخیر که به مراتب از میزان اکتشافات صورت گرفته در سایر کشورهای همجوار بیشتر است خود معرف توجه ویژه به استفاده از فناوری‌های نوین و دانش روز است.

در حال حاضر نظارت راهبردی پروژه‌های پژوهشی در محورهای زمین‌شناسی، ژئوشیمی، ژئوفیزیک، مهندسی نفت و حفاری در حال انجام است و در چشم‌انداز آینده، توسعه این فعالیت‌ها در راستای خط‌مشی مدیریت اکتشاف قرار دارد.

اهداف و فعالیت‌ها

مدیریت ارتباط با مراکز علمی-پژوهشی و دانشگاه‌ها

معرفی پروژه‌های پژوهشی در راستای نیاز ادارات تابعه مدیریت اکتشاف و نگاه ویژه به اکتشاف منابع غیرمتعارف

مدیریت اختراع و ساخت ابزار مورد نیاز جهت فعالیت‌های اکتشافی

نظارت بر اجرای پروژه‌های پژوهش‌محور توسط دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان

پشتیبانی علمی و مالی از پروژه‌های دانشجویی کارشناسی ارشد و دکتری

ارائه دستاوردهای مدیریت اکتشاف در نمایشگاه‌های بین‌المللی داخلی و خارجی

داوری مقالات علمی و فنی در ماهنامه تخصصی اکتشاف و تولید

نظارت بر ارائه مقالات پژوهشی-علمی و فنی تخصصی در مجامع داخلی و خارجی بین‌المللی

مدیریت اکتشاف با در اختیار داشتن بیش از 300 نفر نیروی متخصص در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری در تخصص‌های مختلفی چون رسوب‌شناسی، تکتونیک، فسیل‌شناسی، زمین‌شناسی نفت، ژئوشیمی، ژئوفیزیک لرزه‌ای و غیرلرزه‌ای، مهندسی نفت، مهندسی مخزن، پتروفیزیک و حفاری هر ساله بیش از 20 پروژه مطالعاتی را اجرا می‌نماید که این مطالعات خود مبنای فعالیت‌های عملیاتی و حفاری‌های اکتشافی می‌باشد. در عین حال علاوه بر این فعالیت‌ها می‌توان به پروژه‌های مطالعاتی و تحقیقاتی متعددی که به صورت مشترک با شرکت‌های نفتی بین‌المللی و همچنین با همکاری مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی در چارچوب پروژه‌های پژوهشی و رساله‌های دکتری اجرا می‌گردد، اشاره نمود. از جمله سایر فعالیت‌های مدیریت اکتشاف در زمینه حمایت از فعالیت‌های علمی-تحقیقاتی همکاری در برگزاری گردهمایی‌های بین‌المللی است. در مجموع اداره پژوهش و فناوری به عنوان یکی از مهم‌ترین ادارات مدیریت اکتشاف وظیفه ارتقای دانش فنی و استفاده از فناوری روز در کلیه زمینه‌های اکتشاف منابع هیدروکربوری را در راستای اهداف بلندمدت این مدیریت عهده‌دار است.