مناقصه شماره 97118 در خصوص برداشت و پردازش 1070 کیلومتر مربع داده‌های لرزه‌نگاری سه بعدی اروند

مناقصه شماره 97112 در خصوص “برداشت 500 و پردازش 600 کیلومتر داده‌های لرزه‌نگاری دوبعدی درگز و زرینه‌کوه”
۱۳ آذر ۱۳۹۷
قرارداد طرح پژوهشی هیدرات گازی بین مدیریت اکتشاف و پژوهشگاه صنعت نفت امضاء شد
۲۶ آذر ۱۳۹۷

دیدگاه ها بسته شده است