مناقصه شماره:97121جهت خرید80 عدد متهTCI و240 ست نازل (XPP- 9701448-TE)

بیست و ششمین نشست دبیران اقامه نماز وزارت نفت به میزبانی مدیریت اکتشاف برگزار شد
۱۵ بهمن ۱۳۹۷
مروری بر اکتشاف‌های شرکت ملی نفت ایران پس از انقلاب اسلامی، ۱۶۰,۱۲ میلیارد بشکه؛ حجم ذخایر هیدروکربور مایع قابل استحصال در کشور
۱۷ بهمن ۱۳۹۷

دیدگاه ها بسته شده است