مناقصه شماره: 97131 با موضوع تهیه،طبخ و توزیع غذای انبارکوارو دفترپشتیبانی شیراز

مناقصه شماره: 97129 با خدمات حمل و نقل درون شهری و برون شهری و نواحی عملیاتی
۳ اردیبهشت ۱۳۹۸
شورای نیکوکاری مدیریت اکتشاف با همراهی همکاران گرامی به یاری سیل‌زدگان شتاف
۸ اردیبهشت ۱۳۹۸

دیدگاه ها بسته شده است