تجدید مناقصه شماره: 97131 با موضوع تهیه، طبخ و توزیع غذای کوار و دفتر پشتیبانی شیراز

مناقصه عمومی یک مرحله‌ای شماره: 98109 سرویس و نگهداری تأسیسات و آسانسورهای ساختمان مدیریت اکتشاف در تهران، ری، شیراز و کوار و پشتیبانی، نگهداری و تعمیر سیستم مدیریت هوشمند ساختمان مدیریت اکتشاف و تامین اقلام مورد نیاز
۵ تیر ۱۳۹۸
سومین سکوی تولیدی فاز ۱۴ پارس جنوبی نصب شد
۲۳ تیر ۱۳۹۸

دیدگاه ها بسته شده است