مناقصه شماره : 98131 احداث جاده وآماده سازی محل کمپ وچاه اکتشافی شاهینی-1

مناقصه: شماره 98130 با موضوع تامین خدمات نگهداشت فضای سبز ،گل‌ها ، گیاهان و درختان در مجموعه انبارهای کوار،ری و ساختمان مدیریت اکتشاف در تهران
۲۸ بهمن ۱۳۹۸
مناقصه شماره: 98132 احداث جاده وآماده سازی محل کمپ وچاههای اکتشافی نام آوران-1 ونام آوران-2
۶ اسفند ۱۳۹۸

دیدگاه ها بسته شده است