امور حقوقی و قراردادها

امور حقوقی و قراردادهای مدیریت اکتشاف شامل دو بخش امور حقوقی و امور قراردادها می باشد.
اهم وظایف و فعالیتهای محوله هر کدام که نیازمند تخصص ، تمرکز ، مطالعه و فعالیت بلاوقفه کارشناسان این اداره  می باشد، به اختصار به شرح ذیل اعلام می گردد :

1- تحصیل دائم اراضی و اخذ مجوزهای ورود به عرصه ها و اراضی ملی و یا غیر ملی (مستثنیات) بر محور مقررات قانونی و پرداخت حقوق اشخاص اعم از حقوقی و حقیقی و رفع پیگیری مشکلات و موانع ایجاد شده حین اجرای پروژه ها که چنانچه در فرایند قضایی قرار گیرد رفع آن از طریق مراجع و محاکم قضایی امکان پذیر می باشد . همچنین برای جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص و بیت المال نسبت به ایجاد بانک اطلاعات اسنادی و اطلاعات اسناد ملکی در زمینه پرونده های جاری، فهرست دعاوی با ذکر مشخصات کامل ، فهرست اشخاصی که مطالبه خسارت کرده اند یا به آنها خسارت پرداخت شده است .
2- اقدامات پیشگیرانه از قبیل ارجاع مکرر موارد به کارشناسان رسمی دادگستری یا خبره محلی ، جلب نظر شوراهای محلی و جلوگیری از بروز تنش و التهاب در منطقه محل اجرای پروژه قبل ، حین و بعد از انجام پروژه و تلاش برای واقعی نمودن جبران خسارات ، عدم تضییع احتمالی حقوق خسارت دیدگان ، جبران خسارت در محل اجرای پروژه بدون فوت نامتعارف وقت
3- ارائه مشاوره حقوقی و راهکار قانونی به واحدهای اجرایی، پاسخگویی به استعلامات حقوقی سایر ادارات و واحدهای اجرایی ، انجام مکاتبات حقوقی با ادارات ذیربط ، رفع مشکلات و موانع اجرایی از طریق راهکارهای حقوقی

1- انجام تشریفات قانونی برگزاری مناقصات از ابتدا تا انعقاد قرارداد و خاتمه پروژه در حوزه های مختلف نظیر حفاری، مهندسی نفت ، لرزه نگاری بلوک های اکتشافی ، زمین شناسی ، مطالعات و تحقیقات ، مهندسی ساختمان ، حمل و نقل ، قراردادهای خدماتی و …
2-کنترل حجم عملیات قرارداد و نظارت بر انجام صحیح آن و مطابقت داشتن با مفاد قرارداد و بررسی مشکلات قراردادها و ادعاهای پیمانکار و واحدهای اجرایی و ارائه راه حل جهت رفع موانع و مشکلات قراردادها
3- صدور توصیه و اتخاذ راه حل جهت اجتناب از حدوث اختلاف و یا اختلال در روند اجرای پروژه ها به واحد های اجرائی از همان مراحل ابتدائی و آغازین پروژه ها تا خاتمه آنان و در صورت لزوم مکاتبه و تشکیل جلسه هماهنگی با سازمانها و ادارات از جمله استانداریها و ادارات تابعه ، سازمان میراث فرهنگی ، منابع طبیعی و جهاد کشاورزی ، تامین اجتماعی و اداره دارائی و سایر سازمانها و نهادهای دولتی و غیر دولتی در راستای پیشبرد هر چه بهتر پروژه و رفع موانع احتمالی به جهت اجرای وظایف قانونی محوله
4- رسیدگی به پرونده های خسارات وارده به تاسیسات و املاک خصوصی و دولتی ناشی از اجرای پروژه های مدیریت اکتشاف به جهت جلوگیری از وقفه در کار و همچنین برگزاری جلسات با پیمانکاران جهت رفع موانع و مشکلات حادث شده در فرایند اجرای قرارداد ، پاسخگویی به مکاتبات واصله از نهادهای نظارتی از جمله حسابرسی داخلی و مستقل ،‌دیوان محاسبات و سازمان بازرسی وسایر مراجع ذیصلاح و تهیه آمارها و استعلامات ماخوذه و تعامل با ادارات محل اجرای پروژه و برگزاری جلسات متعدد با استانداری ، فرمانداری ، منابع طبیعی ، میراث فرهنگی ، سازمان آب و … در راستای پیشرفت پروژه و بررسی و حل و فصل مشکلات آن