برنامه ریزی

اداره برنامه‌ریزی و کنترل طرح‌ها با استخراج خط‌مشی‌ها و اهداف کلان وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران از مصوبات و دستورالعمل‌های هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران و مدیریت برنامه‌ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت ایران وظیفه تدوین و بازنگری برنامه‌های طرح اکتشاف نفت و گاز در قالب برنامه‌های بیست ساله، پنج ساله و سالانه و همچنین برآورد بودجه مورد نیاز پروژه‌ها و زیرپروژه‌‌ها و تدوین موافقت‌نامه طرح اکتشاف نفت و گاز را به عهده دارد.

اداره برنامه‌ریزی و کنترل طرح‌ها از سه واحد تخصصی برنامه‌ریزی و تخصیص منابع، کنترل طرح‌ها و واحد بررسی‌های فنی اقتصادی تشکیل شده است.

واحد برنامه‌ریزی و تخصیص منابع

این واحد وظیفه تهیه برنامه‌های بیست ساله، پنج ساله، سالیانه و برآورد و تخصیص بودجه و منابع پروژه‌های اکتشافی و همچنین کنترل طرح‌های اکتشافی و انطباق عملکردها و مقایسه آن با برنامه و تهیه گزارشات ادواری را بر عهده دارد. همچنین تهیه و تنظیم موافقت‌نامه طرح اکتشاف نفت و گاز را به طور پنج ساله و سالیانه عهده‌دار می‌باشد.

واحد کنترل طرح‌ها

این واحد وظیفه کنترل حدود 300 پروژه اکتشافی و تهیه برنامه و WBS تمامی پروژه‌های اکتشافی و کنترل عملکرد کلیه پروژه‌ها و تهیه گزارشات منظم ادواری و ارائه به مدیریت اکتشاف را با استفاده از به‌روزترین سیستم‌های مدیریت پروژه‌های سازمانی نظیر Share Point, EPM بر عهده دارد.

واحد بررسی‌های اقتصادی و فنی

این واحد با استفاده از بانک اطلاعاتی کامل تهیه شده از پروژه‌های اکتشافی بر روی بستر نرم‌افزار Share Point وظیفه تحلیل و آنالیز فنی و اقتصادی کلیه پروژه‌های اکتشافی را در تمامی مراحل انجام پروژه به عهده دارد. این واحد همچنین گزارشات مطالعات اقتصادی از میادین کشف شده نفت و گاز و گزارشات کشف میادین اکتشافی را تهیه می‌کند.