بلوک های اکتشافی و مشارکت های خارجی

پیچیده شدن مطالعات و عملیات اکتشافی در سال‌های اخیر نیاز به استفاده از فن‌آوری های نوین و سرمایه‌گذاری‌های بیشتر را در پـی داشته است. در جهان کنونی تعامل میان کشورهای صاحب ذخـایر هیدروکربنـی با شرکـت‌های صاحب فن‌آوری و بازیگران بازار سرمایه، به امری مهم و حیاتی بدل شده است.
در همین راستا شرکت ملی نفت ایران نیز با توجه به اهداف برنامه‌های توسعه اقتصادی-فرهنگی و سند چشم انداز 20 ساله کشور، بستر‌سازی و سیاست‌گذاری در راستای توسعه صنایع نفت و گاز و بالأخص صنایع بالادستی را از طریق جذب سرمایه‌گذاری خارجی و مشارکت با شرکت‌های بین‌المللی نفت و گاز جهان آغاز نموده است. مدیریت اکتشاف نیز با توجه به وظیفه سازمانی خود مبنی بر اکتشاف منابع هیدروکربنی در تمامی وسعت سرزمینی کشور، تمامی فعالیت‌های مربوط به همکاری با شرکت‌های بین‌المللی نفتی را در معاونت بلوک‌های اکتشافی و مشارکت‌های خارجی برنامه‌ریزی و اجرا می‌نماید.

در این رابطه از سال 1377 اقدامات اجرایی در زمینه معرفی بلوک‌هـای اکتشافی و اکتشافی- توسعه‌ای آغاز گـردید. تاکنون چهار دوره مناقصه بین‌المللی توسط شـرکت ملـی نفـت ایران جهت واگذاری بلوک‌های پیشنهادی برگزار شده، که حاصل آن انعقاد 15 قـرارداد به روش بیع متقابل با شرکت‌های معتبر نفتی بوده است. همچنین این معاونت در حال آماده نمودن مقدمات اجرایی لازم برای برگزاری دور پنجم مناقصه بلوک‌های جدید بر اساس الگوی قراردادی IPC می‌باشد.