دستاوردها

عملکرد مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران در برنامه پنج ساله پنجم و برخی از میادین جدید نفت و گاز کشف شده در دولت یازدهم (از سال ۱۳۹۲ الی ۱۳۹۶)

ﺑﻠﻮک ﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ اکتشافی-ﺗﻮﻟﻴﺪی

کشف میدان گازی پازن

ساختمان پازن در استان فارس و 177 کیلومتری جنوب شیراز و 65 کیلومتری شمال عسلویه و شمال شرق شهرستان جم قرار دارد. این ساختمان با هدف گروه دهرم حفاری و در سال 1394 به نتیجه رسیده است.

حجم درجای ذخیره گاز اکتشاف شده در افق دهرم  Tcf ۱۹.۰۵ و حجم درجای نفت و میعانات گازی 436 میلیون بشکه برآورد شده است.

کشف میدان گازی خارتنگ

ساختمان خارتنگ در استان بوشهر و 122 کیلومتری شرق بوشهر و 60 کیلومتری شرق خورموج واقع شده است. حفاری این ساختمان با اهداف اکتشافی دهرم و افق های پالئوزویئک زیرین در سال 1390 آغاز و در سال 1392 به نتیجه رسیده است.در مجموع چهار لایه آزمایی در چاه خارتنگ- 1 صورت گرفت که نتیجه آنها وجود گاز و میعانات گازی در سازندهای کنگان، دالان، فراقون و زکین می باشد.

حجم درجای ذخیره گاز اکتشاف شده در افق دهرم ۱۶.۴ Tcf و حجم درجای نفت و میعانات گازی 261 میلیون بشکه برآورد شده است.

کشف میدان گازی چارک

ساختمان چارک در استان هرمزگان و در 220 کیلومتری غرب بندر عباس و در 80 کیلومتری بندر لنگه و شمال بندر چارک واقع شده است. حفاری این ساختمان با هدف افق دهرم در سال 1393 آغاز و با کشف گاز و میعانات همراه در سال 1395 به نتیجه رسیده است.

حجم درجای ذخیره گاز اکتشاف شده در افق دهرم ۱۷.۳۸ و حجم درجای نفت و میعانات گازی ۱۷۴ میلیون بشکه برآورد شده است.

کشف میدان نفتی یادمان

میدان یادمان در 65 کیلومتری غرب اهواز و 22 کیلومتری جنوب غرب هویزه در بخش شمال غربیِِ زیر پهنه ساختاری دشت آبادان، در غربِ ساختمان جفیر، شمال غربی ساختمان سپهر و شرق میدان آزادگان واقع شده است. افق ایلام و فهلیان هدف اصلی این حفاری در سال 1393 بوده است.

این میدان بخشی از مجموعه میادین سپهر و جفیر به شمار می آید و در محدوده این میدان حجم نفت در جا ۲.۸ میلیارد بشکه متعارفی برآورد شده است. میدان یادمان یک تله چینه ای محسوب می شود.

کشف میدان نفتی سپهر جنوب غربی

میدان سپهرجنوب غربی در استان خوزستان و در منطقه دشت آبادان در فاصله 65 کیلومتری اهواز و 36 کیلومتری جنوب غرب هویزه در جنوب میدان نفتی جفیر، شمال میدان نفتی یادآوران و شرق میدان نفتی آزادگان واقع شده است. هدف از حفاری این ساختمان ارزیابی سازند ایلام و فهلیان بوده است که با اخذ نتیجه مثبت از این دو سازند حفاری چاه در سال 1394 به اتمام رسیده است.

در این بخش از ساختمان سپهر و سپهرجنوب غربی تله چینه ای محسوب می گردد.
حجم در جای نفت محاسبه شده برای این میدان ۲.۱۹۱۱ میلیارد بشکه متعارفی برآورد گردید.