فروش نقشه های زمین شناسی

۵. در نامه درخواستی نام چهار گوش مورد نظر همچنین مقیاس نقشه با استفاده از Index  های موجود در سایت دقیقا ذکر شود.

۶. فرمت نقشه(GIS، JEPG) در نامه حتما قید شود.

۷. برای استفاده آسانتر از لینک نقشه Index ها با فرمت PDF پیشنهاد می شود با مراجعه به آیکونهای سمت چپ نرم افزار  و با انتخاب گزینه Layers همانند شکل زیر:

Index  های اضافی حذف شوند سپس با توجه به مقیاس نقشه درخواستی سایرIndex  ها غیر فعال شوند.به عنوان مثال در شکل زیر هدف روئیت Index نقشه های 250000/1 بوده است.

راهنمای خرید نقشه زمین شناسی از مدیریت اکتشاف:

در مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران صرفاً نقشه های زمین شناسی تهیه شده در این مدیریت با مقیاسهای 50000/1 ، 100000/1 و 250000/1 قابل فروش هستند.

نقشه ها فقط بصورت اسکن شده یا رقومی برروی CD یا DVD تحویل نماینده معرفی شده می­گردد این نقشه ها بدون شرح و فاقد هرگونه پشت نویسی می باشند و صرفا دارای Legend می باشند.

از متقاضیان خرید نقشه می بایست نامه خود را به شماره فکس 88939888 ارسال نمایند و جهت پیگیری آنبا شماره 61622870 (دبیرخانه وزارت نفت) تماس حاصل فرمایند. پس از طی مراحل لازم، نامه از وزارتخانه به مدیریت اکتشاف ارسال می­گردد. لذا جهت پیگیری­های بعدی با دبیرخانه مدیریت اکتشاف و با شماره تلفن 82702011 تماس حاصل فرمایید.

قیمت نقشه ­ها بر حسب ریال با توجه به فرمت و نامه ارائه شده از طرفدانشگاه و یا بصورت آزاد به شرح ذیل می باشد:

فرمت نقشه JEPG GIS
برای دانشجویان (با ارائه نامه درخواستی از دانشگاه) 160.000 520.000
آزاد 400.000 1.300.000

پرداخت هزینه در بانک تجارت مستقر در ساختمان مدیریت اکتشاف صورت می پذیرد.

پس از پیگیری نامه در صورتی که نامه به اداره سامانه ارجاع داده شده بود با شماره تلفن­ 82703317 (سرکار خانم مولائی) تماس حاصل شود.

جهت تحویل نقشه به آدرس: شمال میدان شیخ بهایی- ابتدای خیابان سئول-ساختمان شرکت ملی نفت ایران مدیریت اکتشاف-طبقه هفتم شرقیمراجعه شود.

مواردی که بهنگام تهیه نامه درخواستی باید مد نظر داشت:

۱. نامه خریدنقشه خطاب به جناب آقای . . . مدیر کل روابط عمومی وزارت نفت باشد.

۲. نامه در سربرگ شرکت متقاضی یا از طرف دانشگاه برای دانشجویان متقاضی تهیه و ارسال گردد.

۳. نام نماینده (تحویل گیرنده نقشه) و یا دانشجوی متقاضی در متن نامه عنوان گردد.

۴. قبل از حضور در مدیریت اکتشاف جهت تحویل نقشه، می بایست با منشی اداره سامانه اطلاعات بالادستی نفت برای هماهنگی با حراست تماس حاصل شود (داخلی 7101 ).