تدارکات کالا

اداره تدارکات کالا

اداره تدارکات کالا در مدیریت اکتشاف از 4 واحد مستقل تشکیل گردیده و مسئول پشتیبانی و تأمین کلیه کالاهای مورد نیاز ادارات مدیریت اکتشاف می باشد .

1- واحد خرید و پیگیری سفارشات :
واحد خرید و پیگیری سفارشات ضمن نظارت بر کنترل موجودی مواد شیمیایی و تهیه منابع خرید تجهیزات ، نیاز ادارات حفاری و مهندسی نفت را از قبیل تیوبیگ
( TUBING ) ، کیسینگ ( CASING ) و تجهیزات سر چاهی ( WELL HEAD ) ، انواع مته های حفاری ( BIT ) و … را با همکاری شرکت پشتیبانی ساخت و تهیه کالای نفت تهران / کیش و در شرایط خاص و اضطراری بصورت مستقیم تأمین می نماید .
2- واحد خریدهای داخلی :
واحد خریدهای داخلی مسئول تأمین کلیه اقلام عمومی مورد نیاز ادارات مدیریت اکتشاف و مواد شیمیایی از داخل کشور از طریق برگزاری مناقصات عمومی یا استعلام می باشد .
3- واحد حمل و ترخیص کالا :
واحد حمل و ترخیص کالا مسئولیت هماهنگی حمل ، ترخیص و عملیات گمرکی کلیه کالاها و تجهیزات پیمانکاران طرف قرارداد با مدیریت اکتشاف در پروژه های اکتشافی را بر عهده دارد .
4- واحد عملیات انبارها :
واحد عملیات انبارها شامل مجموعه انبارهای ری و کوار می باشد . مجموعه انبارهای ری مستقر در شهر ری مرکز نگهداری تجهیزات حفاری و اقلام مصرفی می باشد .
مجتمع انبارهای کوار ، به منظور نزدیکی به مناطق عملیاتی در شهرستان کوار استان فارس واقع شده و مرکز نگهداری انواع کیسینگ ( CASING ) ، تیوبینگ ( TUBING ) و کلیه مواد شیمیایی و گل حفاری مورد نیاز واحدهای عملیاتی می باشد .