مناقصات

شهریور 30, 1400

آگهی فراخوان عمومی تجدید مناقصه شماره: 98126 – خرید و خدمات رانش 21 ست لاینر هنگر ساخت داخل

لینک www.setadiran.ir جهت دانلود اسناد تجدید مناقصه “98126”
شهریور 27, 1400

تجدید آگهی ارزیابی کیفی مناقصه شماره: 99106 در خصوص انجام خدمات حفاری چاههای اکتشافی به میزان 72 دکل ماه با تامین حداقل دو دستگاه حفاری با توان HP2000 به همراه خدمات جانبی

لینک www.setadiran.ir جهت دانلود اسناد تجدید مناقصه “99106”  
شهریور 20, 1400

آگهی فراخوان شماره: 00102خرید ، نصب و راه‌اندازی تجهیزات ذخیره سازی، پشتیبان گیری، سرمایش مرکز داده، زیرساختی شبکه و امنیت

لینک www.setadiran.ir جهت دانلود اسناد مناقصه “00102”  
شهریور 20, 1400

آگهی فراخوان شماره مناقصه: 00109 خرید 20000 کیسه 25 کیلوگرمی نشاسته حفاری گرانروی کم-دما پائین LT

لینک WWW.SETADIRAN.IR جهت دانلود اسناد مناقصه “00109”  
شهریور 17, 1400

تجدید آگهی ارزیابی کیفی مناقصه شماره: 99145 در خصوص انجام خدمات حفاری چاههای اکتشافی دریایی با تامین حداقل یک دستگاه حفاری Jack up به همراه خدمات جانبی

لینک www.setadiran.ir جهت دانلود اسناد مناقصه “99142”  
شهریور 16, 1400

تجدید آگهی ارزیابی کیفی مناقصه شماره: 99147 با موضوع نمونه‌گیری سیال و انجام خدمات آزمایشگاهی و آنالیز سیال مخزن PVT

لینک www.setadiran.ir جهت دانلود اسناد مناقصه ” 99147″
شهریور 3, 1400

آگهی ارزیابی کیفی مناقصه شماره: 99120 در خصوص برداشت و پردازش داده های لرزه نگاری دوبعدی و سه بعدی سیلک

لینک www.setadiran.ir جهت دانلود اسناد مناقصه “99120”
مرداد 26, 1400

آگهی اِستعلام ارزیابی کیفی مناقصه: 99146 تامین مجرابند فلزی و نصب و سیمانکاری مربوطه با ابزار کابلی در چاههای خشکی و دریا

لینک www.setadiran.ir جهت دانلود اسناد مناقصه “99146”
مرداد 24, 1400

آگهی مزایده اموال غیرمنقول در پروده کلاسه 9900091

مرداد 19, 1400

آگهی فراخوان عمومی مناقصه شماره: 98111 – خرید 14000 متر لوله جداری و آستری و 60 عدد تبدیل و کوپلینگ

لینک www.setadiran.ir جهت دانلود اسناد مناقصه “98111”