مناقصات

آوریل 29, 2020

مناقصه شماره: 98121 خدمات تکمیل و آزمایش چاه جهت 15 عملیات لایه آزمایی دریا

لینک دانلود استعلام ارزیابی کیفی مناقصه 98121  
آوریل 7, 2020

مناقصه شماره: 98124″ رقومی سازی، تغذیه و بروزرسانی اطلاعات مدیریت اکتشاف”

لینک دانلود استعلام ارزیابی کیفی مناقصه 98124
فوریه 25, 2020

مناقصه شماره : 98133 احداث جاده وآماده سازی محل کمپ وچاه اکتشافی تنگو-2

لینک دانلود استعلام ارزیابی کیفی مناقصه 98133
فوریه 25, 2020

مناقصه شماره: 98132 احداث جاده وآماده سازی محل کمپ وچاههای اکتشافی نام آوران-1 ونام آوران-2

لینک دانلود استعلام ارزیابی کیفی مناقصه 98132  
فوریه 25, 2020

مناقصه شماره : 98131 احداث جاده وآماده سازی محل کمپ وچاه اکتشافی شاهینی-1

لینک دانلود استعلام ارزیابی کیفی مناقصه 98131  
فوریه 17, 2020

مناقصه: شماره 98130 با موضوع تامین خدمات نگهداشت فضای سبز ،گل‌ها ، گیاهان و درختان در مجموعه انبارهای کوار،ری و ساختمان مدیریت اکتشاف در تهران

ژانویه 20, 2020

مناقصه شماره: 98124″ رقومی سازی، تغذیه و بروزرسانی اطلاعات مدیریت اکتشاف”

ژانویه 12, 2020

مناقصه شماره: 98118 خدمات و فشرده سازی نوار های مغناطیسی ژئوفیزیکی

نوامبر 26, 2019

تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره: 98119″حمل و جابجایی بارهای مناطق عملیاتی مدیریت اکتشاف “

اکتبر 15, 2019

مناقصه شماره: 98120 خرید 400 بشکه 55 گالنی (بشکه 208 لیتری) گلایکول XLS- 9840252 -TE