مناقصات

سپتامبر 27, 2020

تجدید مناقصه شماره: 97137 با موضوع، خرید 900 تن نمک پتاسیم کلراید (XLS- 9740257-TE )

لینک دانلود استعلام ارزیابی کیفی ” تجدید مناقصه 97137″
سپتامبر 27, 2020

تجدید مناقصه شماره: 97133 با موضوع، خرید تجمیعی مواد کنترل هرزروی گل حفاری

لینک دانلود استعلام ارزیابی کیفی” تجدید مناقصه 97133″  
سپتامبر 12, 2020

تجدید مناقصه شماره: 99104، موضوع : خرید 15000 عدد کیسه 25 کیلوگرمی نشاسته سبز

لینک www.setadiran.ir جهت دانلود اسناد مناقصه 99104
سپتامبر 12, 2020

تجدید مناقصه شماره: 99103، موضوع : خرید 500 بشکه 208 لیتری Secondary Emulsifier

لینک www.setadiran.ir جهت دانلود اسناد مناقصه 99103
سپتامبر 12, 2020

تجدید مناقصه شماره: 98125، موضوع : خرید تجمیعی مواد وزن افزا (8000 تن پودر باریت، 2000 تن فروبار، 1500 تن لایمستون پودر )

لینک www.setadiran.ir جهت دانلود اسناد مناقصه 98125
آگوست 31, 2020

مناقصه شماره : 99117 در خصوص تامین خدمات،سرویس و نگهداری تجهیزات ایمنی وتجهیزات آتش نشانی ساختمانهای مرکزی اکتشاف ، انبار ری و کوار

لینک www.setadiran.ir جهت دانلود اسناد مناقصه 99117
آگوست 31, 2020

مناقصه شماره : 99110 تامین خدمات حفاظت و حراست از ساختمانها و تاسیسات مدیریت اکتشاف ( تهران – ری و انبار کوار شیراز)

لینک www.setadiran.ir جهت دانلود اسناد مناقصه 99110
جولای 29, 2020

تجدید مناقصه شماره: 98107 در خصوص “برداشت 2200 کیلومتر داده‌های لرزه‌نگاری دوبُعدی دشت‌کوه”

لینک دانلود استعلام ارزیابی کیفی “تجدید مناقصه 98107”
جولای 18, 2020

تجدید مناقصه آگهی شماره: 97133 با موضوع خرید تجمیعی مواد کنترل هرزروی گل حفاری

لینک دانلود استعلام ارزیابی کیفی مناقصه 97133
جولای 18, 2020

مناقصه شماره: 97137 با موضوع خرید 900 تن نمک پتاسیم کلراید (XLS- 9740257-TE )

لینک دانلود استعلام ارزیابی کیفی مناقصه 97137