مرکز کامپیوتر و آمار و اطلاعات

مرکز کامپیوتر اداره کل ژئوفیزیک

مرکز کامپیوتر اداره کل ژئوفیزیک به صورت جدی و حرفه ای در سال 1370 و با راه اندازی مرکز بازخوانی و پردازش اطلاعات لرزه نگاری مجهز به نرم افزار Geoseis و ماشین های Mainframe Norskdfata که جهت فعالیت های تک منظوره پردازشی اطلاعات لرزه نگاری مورد استفاده قرار میگرفت، شروع به کار نمود.
با گذشت زمان و فعالیت های اکتشافی – ژئوفیزیکی تولید ابزارهای سخت افزاری و نرم افزاری در سطوح بین المللی و نیز افزایش چشم گیر فعالیت های این بخش در کشور عزیز اسلامی ، این اداره نیز خود تجهیز به امکانات مناسب و متناسب با این تحولات نموده تا هم به لحاظ علمی و زمانی پاسخگوی این حجم بالای نیازهای اکتشافی – ژئوفیزیکی گردد.

گستردگی

گستردگی و تخصصی شدن تجهیزات فوق اداره به ساختار تخصصی متناسب در این زمینه ایجاب می کرد . همچنین از آنجائیکه مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران از ابتدا تاریخچه اکتشافی 60 ساله نفت متولی کلیه اطلاعات ژئوفیزیکی – اکتشافی بوده، لذا هم اکنون حجم بسیار شگرفی از اطلاعات در اختیار دارد و با توجه به اینکه این اطلاعات ماهیتاً در حیطه علوم کامپیوتر می باشد. حفظ و صیانت این اطلاعات نیز توسط کارشناسان مربوطه در این واحد صورت می گیرد.
هم اکنون این اداره کل که در چهار زمینه عمده تعبیر و تفسیر اطلاعات ژئوفیزیکی – پردازش اطلاعات ژئوفیزیکی ، طراحی و نظارت بر عملیات ژئوفیزیکی و نیز تحقیقات ژئوفیزیکی به صورت جدی و با حجم بسیار بالا در فعالیت می باشد که تمامی ابزارهای مورد لزوم این گونه عملیات را به صورت روز آمد بین المللی توسط واحد کامپیوتر و آمار واطلاعات ژئوفیزیکی فراهم نموده است تا پاسخگوی نیازهای مسئولین محترم نفت باشد.
به لحاظ سخت افزاری استفاده از آخرین سوپر کامپیوتر های رده Disk Storage(EVA), Pc Linux Workstations Supermicro-intel , Sun Blade 2500 وسرور HP DL380 G5، تمامی Dlt –Sdlt-Exabyte-LTO- 3590-3592IBM))Media driveها ، پلاتر و Digtizerهای تخصصی این بخش از صنعت و نیز بهره گیری از Plat formهای Linux , Solaris مرکز کامپیوتر کاملاً مجهزی را فراهم نموده است.

نمایش سه بعدی واقعیت مجازی (VRC )
همچنین این اداره این افتخار را داراست که برای اولین بار در ایران مجهز به پیشرفته ترین سالن نمایش سه بعدی واقعیت مجازی (VRC ) می باشد.
اهمیت و ضرورت راه اندازی مرکز نمایش سه بعدی :
امکان شبیه سازی فضای سه بعدی جهت درک محیط های سطحی و زیرسطحی و امکان نمایش اطلاعات اکتشافی توسط صفحه ای بزرگ با قدرت تفکیک بسیار بالا و نیز گردآوری گروه های کارشناسی از همه تخصص ها و تولیدات مربوطه جهت شناخت وتصمیم گیری دقیق ویکپارچه میادین اکتشافی
چگونگی راه اندازی در مدیریت اکتشاف :
کارشناسان این مدیریت مشاورهای فنی و غیر رسمی فراوانی با پیمانکاران خارجی پروژه های خود ، که مجهز به مراکزی مشابه بودند ، انجام داده و سپس طی مناقصه به همراه پیمانکار و در مدت حدود یک سال ( که به دلایل تحریم با مشقات فراوانی تجهیزات به داخل کشور آورده شده ) و با هزینه ای نزدیک به یک میلیارد تومان راه اندازی گردید .

خدمات استفاده شده تاکنون در این مرکز :
– تشکیل جلسات کارشناسی با شرکت های تولیدی نفتی برای میادین عملیاتی آنها مانند سومار ، آزادگان یادآوران –جفیر ، پارس جنوبی ، هندروابی ، سومار ، نفت شهر….جلسات                 کارشناسی داخلی مدیریت اکتشاف با حضور کارشناسان کلیه واحدهای فنی مانند ژئوفیزیک ، زمین شناسی ، حفاری ، مهندسی نفت و مخازن وژئوشیمی .. جهت تصمیم گیری موقعیت های   حفاری – اکتشافی
– برگزاری جلسات با حضور مدیران ارشد صنعت نفت و حتی هیئت های خارجی مرتبط با فعالیت های نفتی و آگاهی از امکانات و تجهیزات روز جهانی به جهت اثبات درستی تصمیات کارشناسی  اخذ شده . و هم اکنون نیز آماده هرگونه فعالیت وخدمت رسانی میباشد

پروژه SegY سازی مقاطع قدیمی لرزه ای
Segy سازی تعداد 4000 مقطع قدیمی در دستور کار اداره ژئوفیزیک قرار گرفته است. تعداد 1600 مقطع قدیمی بطور کامل در کلاس Y از استاندارد S.E.G. رقومی شده اند.

نرم افزارهای پردازشی شامل:
Geocluster , Vista , Crysis , Promax 2D , 3D

 

گروه نرم افزاری
همچنین به لحاظ نرم افزاری دارا بودن بیش از 25 مجوز استفاده از نرم افزارهای تعبیر و تفسیری شامل:
Traptester , Hampson Russell, Jason, Paradigm, Geoframe ( Charisma2D , 3D) , Stratimagic

نرم افزارهای طراحی نظارت شامل:
Supplant , Geoland , Omni ,Focus ,GeoDepth

 

مجموعه PC های کنترل کیفیت و نرم افزارهای غیر لرزه ای شامل:
Geomaster , Geosoft , Arkfield , Encom و …

 

به همین دلیل این اداره کل را یکی از غنی ترین مراکز کامپیوتر در سطح دنیا نموده است.