مطالعات و تحقیقات

مطالعات و تحقیقات
“تحقیق، هنر دیدن همان است که همگی دیده‌اند و راهکاری است که هیچ یک در پی آن نرفته‌اند”
واحد مطالعات و تحقیقات ژئوفیزیک در رابطه تنگاتنگ با سایر واحدهای ژئوفیزیکی، انجام تحقیقات کاربردی در زمینه علوم و روشهای نوین ژئوفیزیکی را در راستای توسعه و بهینه‌سازی فعالیت‌های اکتشاف نفت بر عهده دارد.
واحد مذکور دارای چهار بخش ذیل می‌باشد:
– تحقیقات در طراحی و عملیات لرزه‌نگاری
– تحقیقات در پردازش داده‌های لرزه‌نگاری
– تحقیقات در تفسیر داده‌های لرزه‌نگاری

اهم فعالیتهای این واحد در محورهای زیر است:

– مطالعه در زمینه علوم و روشهای نوین اکتشافات ژئوفیزیکی از طریق جمع‌آوری منابع مختلف شامل کتب، مجلات، مقالات و وب‌سایتهای مرجع
– ترجمه برخی از متون و مقالات مهم و مورد نیاز واحدهای مختلف
– شرکت در سمینارهای تخصصی و برگزاری سمینار
– برقراری ارتباط با دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی مهم داخل و خارج کشور
– شرکت در دوره‌های آموزشی پیشرفته
– آشنایی با نرم‌افزارهای جدید و ارزیابی آنها
– تعریف و اجرای پروژه‌های تحقیقاتی جهت برطرف نمودن یا کاهش مشکلات فعالیت های اکتشافی
– تحقیق در راستای ابداع روشهای نوین اکتشافات ژئوفیزیکی و بهینه‌سازی روشهای موجود