pulsedesign pm

شهریور 12, 1401

مدیریت اکتشاف از میان «کویر مرنجاب» طلای سیاه استخراج می‌کند!

پروژه سیلک در استان اصفهان و شمال شهر آران بیدگل (محدوده طرح ایران مرکزی) با ظرفیت 150 کیلومتر داده های لرزه نگاری دوبعدی بر روی لید چهارتاقی و 400 کیلومتر داده های لرزه نگاری سه بعدی بر روی تاقدیس سیلک که در مرداد ماه 1401 توسط مهندس مهدی فکور مدیر […]
شهریور 9, 1401

مصاحبه ویدیویی با جناب آقای مهندس “محمودرضا خانی اوشانی” کارمند نمونه اکتشاف

شهریور 9, 1401

مصاحبه ویدیویی با جناب آقای مهندس “محمدرضا زمان‌نژاد” کارمند نمونه اکتشاف

شهریور 9, 1401

موضوع :مناقصه شماره 99147 با موضوع نمونه‌گیری سیال و انجام خدمات آزمایشگاهی و آنالیز سیال مخزن PVT

لینک www.setadiran.ir جهت دانلود مناقصه “99147”