تقویم همایش ها

اردیبهشت 17, 1396

جلسه ممیزی مراقبتی استاندارد (ISO 9001, ISO/TS 29001, ISO 10015)

برگزاری همایش از: ۱۳۹۶/۰۲/۱۲ برگزاری همایش تا: ۱۳۹۶/۰۲/۱۳ مکان: مدیریت اکتشاف
اردیبهشت 17, 1396

سومین سمینار ژئوفیزیک کاربردی در مدیریت اکتشاف

برگزاری همایش از: ۱۳۹۶/۰۲/۱۳ برگزاری همایش تا: ۱۳۹۶/۰۲/۱۳ مکان: مدیریت اکتشاف
اردیبهشت 17, 1396

بیست و دومین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی

برگزاری همایش از: ۱۳۹۶/۰۲/۱۶ برگزاری همایش تا: ۱۳۹۶/۰۲/۱۹ مکان: محل دائمی نمایشگاه‌های بین المللی تهران  
اردیبهشت 17, 1396

هفتاد و نهمین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی EAGE

برگزاری همایش از: 2017/06/12 برگزاری همایش تا: 2017/06/15 مکان: Porte de Versailles, Paris, France