گزارش و گفتگو

آذر 1, 1400

مصاحبه آقای گلستان باغ فرمانده بسیج کوثر مدیریت اکتشاف به مناسبت هفته بسیج

مصاحبه آقای گلستان باغ فرمانده بسیج کوثر مدیریت اکتشاف به مناسبت هفته بسیج
آذر 2, 1400

گزارش تصویری از دیدار مدیر اکتشاف با همکاران خانم مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران

گزارش تصویری از دیدار مدیر اکتشاف با همکاران خانم مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران
آذر 15, 1400

لرزه نگاری دوبعدی در منطقه شور استان بوشهر آغاز گردید.

لرزه نگاری دوبعدی در منطقه شور استان بوشهر آغاز گردید. در ادامه عملیات لرزه نگاری دوبعدی باشت، برداشت داده های لرزه نگاری در منطقه شور واقع در استان بوشهر با حضور دکتر پیرویان-رییس اداره کل ژئوفیزیک – و مهندس غفاری-رییس طراحی و نظارت بر عملیات ژئوفیزیک-آغاز گردید. در این رابطه […]
آذر 15, 1400

گزارش تصویری امور مالی به مناسبت روز حسابدار

گزارش ویدیویی از اداره امور مالی پانزدهم آذرماه، روز حسابدار و هفته امور مالی را به همکاران اداره امور مالی مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران تبریک گفته و موفقیت روز افزون برای این عزیزان آرزومندیم.