مدیریت اکتشاف

 

اکتشاف قلب تپنده و افتخار صنعت نفت

واحد ارتباط مردمی

شماره تلفن، نمابر و پست الکترونیکی این صفحه تنها مربوط به پایگاه اطلاع رسانی مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران می باشد.

ارسال پیام