سیستم های استاندارد

سیستم مدیریت کیفیت در مدیریت اکتشاف
صنعت نفت شاخصی بارز از توان صنعتی و قدرت استراتژیک کشور ایران است و تحقیقات و سرمایه گذاری در این صنعت بر چرخش و حرکت سایر صنایع تاثیر مستقیم می گذارد و در نتیجه رشد این صنعت می تواند مقدمه ای بر بهبود و تعالی صنایع دیگر باشد.
آنچه که سرآمدی مدیریت را در جذب سرمایه گذاری های ملی و بین المللی افزایش می دهد تلاش در استفاده از عوامل کلیدی موفقیت و تمایز اساسی در ساختار این مدیریت با سایرین و وجود یک زبان مشترک و قابل اطمینان برای دریافت و استفاده از تکنولوژی برتر و انجام به موقع تعهدات می باشد که این امر با بهره گیری از یک نظام و سیستم مدیریت کیفیت با گرایشات خاص صنعت نفت، گاز و پتروشیمی قابل اجرا در تمامی ممالک و فرهنگ ها خواهد بود.
ایزو(ISO) مخفف عبارت International Organization for Standardizatio به مفهوم سازمان بین‌المللی برای استانداردسازی است.این سازمان بین‌الملی متشکل از یک شبکه از مؤسسات استاندارد ملی در کشورهای مختلف دنیا است،که بر پایه یک مرکز در هر کشور و یک مرکز اصلی در شهر ژنو (سوئیس) فعالیت می‌کند. امروزه رعایت استانداردهای ایزو در تولید و عرضه محصولات و خدمات از چنان اهمیتی برخوردار است که در عرصه تجارت جهانی، استاندارد‌های ایزو شرط اولیه در داد و ستدهای بین‌المللی قرار گرفته است.

پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت در مدیریت اکتشاف، راهگشای تفکر سیستمی مبتنی بر بهبود مستمر فرایندهای کاری و پویایی مدیریت اکتشاف است تا از این رهگذر علاوه بر حذف دوباره کاری ها ، وظایف و هویت سازمانی کارکنان به طور شفاف تر مشخص شود و با جایگزینی ساختار وظیفه ای ، کارکنان با دیدی جامع و سیستماتیک از تاثیر و تاثر فرایندها و اهمیت عملکرد خود در بهبود مستمر عملکردشان آگاهی یابند.
احساس نیاز سازمان به بهره گیری از سیستمهای نوین و همچنین توجه بهینه بر اصول مدیریت شامل:

اصل اول – تمرکز بر مشتری
اصل دوم – رهبری
اصل سوم – مشارکت کارکنان
اصل چهارم – رویکرد فرایندی
اصل پنجم – رویکرد سیستمی به مدیریت
اصل ششم – بهبود مستمر
اصل هفتم – تصمیم گیری بر مبنای واقعیت ها
اصل هشتم – ارتباط سودمند و دوطرفه با تامین کنندگان

مدیریت اکتشاف را بر آن داشت تا انگیزه خود را تحقق بخشد.

بر این اساس مدیریت اکتشاف نفت با همکاری و مشارکت فعال کارکنان خود در سطوح مختلف از ابتدای سال 1389 و با استقرار و پیاده سازی استانداردهای سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2008 و همچنین ISO TS 29001:2010 با گرایشات تخصصی نفت، گاز و پتروشیمی و در راستای بهبود فرایند آموزش و به منظور دستیابی به اهداف استراتژیک مدیریت در حوزه آموزش و با مشارکت آگاهانه کارکنان این مدیریت, برای کسب گواهینامه ISO 10015 اقدام و زمینه سازی های لازم برای کسب آن به طور رسمی صورت گرفت.
و در نتیجه در آذر و اسفند ماه 1390 پس از انجام ممیزی توسط ممیزان شرکت DQS آلمان، موفق به اخذ گواهینامه های فوق از شرکت DQS گردید و به تبع آن به عضویت شبکه جهانی کیفیت IQNET نائل شد.