مدیریت اکتشاف از میان «کویر مرنجاب» طلای سیاه استخراج می‌کند!