سومین سمینار ژئوفیزیک کاربردی در مدیریت اکتشاف

معرفی مدیریت اکتشاف
اردیبهشت 13, 1396
بیست و دومین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی
اردیبهشت 13, 1396

به گزارش روابط عمومی مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران، “سومین سمینار ژئوفیزیک کاربردی در اکتشاف نفت” با همکاری دوجانبه مدیریت اکتشاف و انجمن ژئوفیزیک ایران، روز چهارشنبه مورخ 1396/2/13 در سالن همایش های مدیریت اکتشاف با حضور کارشناس این حوزه، برگزار شد.

در راستای حمایت از مقاله های دانشجویان و متخصصان و کارشناسان این حوزه، اولین سمینار ژئوفیزیک در سال 1392 با همکاری انجمن ژئوفیزیک ایران برگزار شد و مقرر گردید این سمینار به صورت یک سال در میان به طور مستمر با همکاریهای دوجانبه مدیریت اکتشاف و انجمن ژئوفیزیک ایران برگزار گردد.

در سومین سمینار ژئوفیزیک کاربردی در اکتشاف نفت نیز طی فراخوانی مقالات جمع آوری و پس از بررسی آن ها، مقالات برگزیده شده در این سمینار ارائه و مورد بهره برداری علاقمندان و متخصصان قرار گرفت.

دیدگاه ها بسته شده است