هفتمین سالگرد تشییع و تدفین شهدای گمنام وزارت نفت برگزار شد