کارکنان صنعت نفت با آرمان‌های امام خمینی (ره) تجدید میثاق کردند