قهرمانی تیم والیبال مدیریت اکتشاف در مسابقات جام رمضان ١٣٩۶