تفاهم‌نامه همکاری بین مدیریت اکتشاف و شرکت نفت فلات قاره امضاء شد