چهارمین کنگره بین‌المللی پژوهشگران جوان علوم زمین برگزار شد