وزیر نفت : مذاکرات جدی برای امضای ۱۰ قرارداد نفتی آغاز شده است