امضای تفاهم‌نامه نفتی مطالعات مشترک خزر و دشت آبادان