اهم سخنان مدیر اکتشاف در نشست بالادستی سومین کنگره راهبردی نفت و نیرو