برای نخستین بار در کشور، سیستم تصفیه پساب گل حفاری به روش الکتروانعقادی در چاه اکتشافی مینو راه‎اندازی شد
مرداد 27, 1397
فناوری اطلاعات مدیریت اکتشاف اولین‌‌دارنده گواهینامه ISMS (بر اساس استاندارد ISIRI-ISO/IEC27001،در شرکت ملی نفت ایران)
مرداد 27, 1397

 

به گزارش روابط عمومی مدیریت اکتشاف سمینار نهایی پروژه پژوهشی ” شناسایی و ارزیابی منابع شیل گازی در توالی‌های رسوبی ژوراسیک میانی تا کرتاسه زیرین در ناحیه لرستان” در سالن آمفی تئاتر با حضور روسا و کارشناسان محترم مدیریت اکتشاف برگزار شد.

در این پروژه، منابع شیل گازی برای اولین بار در ایران، بر اساس اطلاعات زمین‌شناسی ناحیه‌ای و مطالعات اکتشافی قبلی، سازندهای گرو و سرگلو در ناحیه لرستان به عنوان هدف مطالعات اکتشافی این منابع در نظر گرفته شد. طرح پژوهشی انجام شده، براساس روش‌های متداول و بروز مورد استفاده در اکتشاف و ارزیابی منابع شیل گازی توسط مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران و با همکاری پژوهشگاه صنعت نفت و مشاوره RWTH Aachen University کشور آلمان با حمایت مالی مدیریت پژوهش و فناوری شرکت ملی نفت، در مدت زمان 46 ماه انجام شد.

در این طرح منابع شیل گازی در سازندهای سرگلو و گرو در ناحیه لرستان مورد شناسایی و ارزیابی قرار گرفت. این پروژه شامل؛ مطالعات و تحلیل زمین‌شناسی، ژئوشیمی و ژئومکانیکی افق‌های مستعد با استفاده از نمونه‌های چاه و سطحی و همچنین ارزیابی و تفسیر پتروفیزیکی، ژئوفیزیکی، بررسی‌های ساختاری و تکامل این بخش از کمربند چین‌خورده-رانده زاگرس می‌باشد. با انجام مدل‌سازی دو بعدی حرارتی-تدفین و مدل‌سازی استاتیک زمین‌شناسی، امکان وجود منابع شیل گازی در این ناحیه مورد بررسی قرار گرفت و مناطق و افق‌های با قابلیت تولید گاز از توالی‌های مورد مطالعه معرفی شد. همچنین تخمین اولیه‌ای از میزان حجم ذخیره گاز، بصورت گاز آزاد، گاز جذب شده و گاز برجا ارائه گردید.

از دیگر نتایج ارزنده این طرح پژوهشی می‌توان به انتقال فناوری‌های روز دنیا برای اکتشاف منابع شیل گازی اشاره کرد. در اجرای فاز دوم این طرح پژوهشی، به روش‌های دقیق‌تر حفاری‌های افقی و شکست هیدرولیکی سازندهای هدف و اجرای فاز میدان پرداخته خواهد شد.

این سمینار مورد توجه حضار قرار گرفت و نتایج بسیار ارزنده‌ای را در برداشت.

بنا به گزارش خبری فوق گفتنی است که، به تمامی سنگ‌های رسوبی ریزدانه که توانایی تولید و ذخیره هیدروکربن گازی و قابلیت شکست برای تولید این گاز را دارا باشند، شیل گازی اطلاق می‌شود. این منابع سیستم نفتی کاملی را شامل می‌شوند، بطوری که خود سنگ منشاء، مخزن و پوش سنگ را در بر می‌گیرد. این منابع از دیر باز مورد شناسایی قرار گرفته بود، اما بدلیل تراوایی بسیار کم سنگ مخزن، تا سال‌های اخیر قابل برداشت نبوده‌اند. با پیشرفت در روش‌های حفاری و تکمیل چاه، بویژه حفاری افقی و شکست هیدرولیکی و تغییرات زیاد در اقتصاد انرژی دنیا، منابع شیل گازی از نظر اقتصادی در کشورهای دارای فناوری‌های مربوطه، بخصوص آمریکا، مقرون به صرفه شده‌اند، به همین دلیل مطالعات گسترده‌ای در در نقاط مختلف دنیا بر روی این منابع انجام شده است. بدلیل حجم بسیار زیاد این منابع و عوارض زیست محیطی کمتر گاز نسبت به نفت و زغال سنگ، پیش‌بینی می‌شود این منابع سهم بزرگی از انرژی جهان در آینده نزدیک تامین کنند.

 

 

 

   

   

دیدگاه ها بسته شده است