نخستین حضور یک شرکت ایرانی E & P در حوزه اکتشاف، با امضاء تفاهم نامه “انجام مطالعات ارزیابی اکتشافی بلوک تودج”
اسفند 6, 1397
کسب موفقیت آمیز گواهینامه‌های سیستم مدیریت کیفیت ISO
اسفند 6, 1397

به گزارش روابط عمومی مدیریت اکتشاف، شانزدهمین همایش تعالی سازمانی و اعطای جایزه ملی تعالی سازمانی به بنگاه‌های سرآمد کشور، توسط سازمان مدیریت صنعتی در 6 اسفند ماه در مرکز همایش‌های صدا و سیما”، با حضورآقای دکتر کیانی بختیاری “مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی و قائم مقام شورای راهبری جایزه ملی تعالی سازمانی”، سرکار خانم مهندس پهلوانی رئیس سازمان ملی بهره‌وری در ایران،آقای ابن رضا “معاون محترم منابع انسانی وزارت دفاع”، آقای طاهرپور” سرپرست محترم گسترش و نوسازی صنایع ایران”، آقای همایونفر “عضو کمیته علمی و کمیته داوری”،آقایدکتر فیاض “مشاور عالی بین الملل وزیر صنعت معدن و تجارت”، آقای مهندس شیخ نیا “معاون تحقیق و مشاور سازمان مدیریت صنعتی” برگزار شد.

در ابتدای همایش جناب آقای همایونفر عضو کمیته علمی و داوری در سخنانی ابزار داشتند، مدل تعالی سازمانی تمرکز خود را بر بهبود نظام‌های درونی سازمان‌ها معطوف کرده ضمن اینکهبر رصد محیط بیرونی و اتخاذ استراتژی‌های مناسب در قبال تغییرات محیطی نیز تأکید دارد وی اظهار داشت طی 16 سالی که از معرفی مدل تعالی سازمانی می‌گذرد بسیاری از سازمانها پای در مسیر تعالی گذاشته‌اند و بیش از 1000 سازمان در جایزه ملی تعالی حضور یافته‌اند

بنا براین گزارش، در شانزدهمین دوره جایزه ملی 7 سازمان در سطح تندیس‌، 25 سازمان در سطح تقدیرنامه و 16 سازمان در سطح گواهی تعهد به تعالی، توانستند اظهارنامه خود را به موقع در اختیار جایزه ملی قرار دهند.

مراحل ارزیابی انفرادی، تیمی و بازدید از محل برای کلیه سازمان‌ها انجام شده و با توجه به ضوابط جایزه ملی نتیجه در کمیته علمی و داوری مطرح و تأئید شد. از بین متقاضیان تندیس جمعاً 3 سازمان واجد احراز شرایط تندیس ، 21 سازمان در بخش‌های مختلف موفق به سطح تقدیرنامه و 13 سازمان در بخش‌های مختلف نیز حایز شرایط دریافت گواهی تعهد به تعالی شناخته شده اند و سازمان‌هایی که به سطح تندیس دست یافته‌اند حضور بیش از 10 سال مداوم در این فرآیند داشته‌اند و دست‌یابی آنها به سطح تندیس بر اثر مداومت و تلاش فراوان بدست آمده است. در این همایش جناب آقای سید صالح هندی مدیر محترم اکتشاف و رئیس شورای تعالی سازمانی مدیریت اکتشاف و آقای عباس سلیمانی معاون محترم مدیر در منابع انسانی و مدیر تعالی سازمانی جهت دریافت جایزه تعالی سازمانی در سطح تقدیر نامه با نشانه یک ستاره، حضور داشته اند.

ضمناً در این همایش از دریافت اعتبار نامه جایزه تعالی سازمانی از سوی سازمان ملی بهره‌وری ایران نیز رونمایی گردید.

 

 

دیدگاه ها بسته شده است