تلاش برای دستیابی به افق‎های جدید اکتشافی در شرق کارون
آبان 19, 1398
رئیس‌جمهوری در استان یزد خبر داد، کشف میدان نفتی جدید در استان خوزستان
آبان 19, 1398

رئیس پژوهش و فناوری مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران از توسعه فناوری های اکتشافی با شرط محصول محور و تجاری سازی آن فناوری به کمک ۵ دانشگاه مرجع خبر داد.

محمود حاجیان در گفت و گو با خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی شرکت ملی نفت ایران، اظهار کرد: چالش‌های موجود در اکتشاف منابع هیدروکربوری در سال ۱۳۹۶ از سوی مدیریت اکتشاف احصا و متعاقب آن پنج موضوع در قالب طرح های کلان پژوهشی به پنج دانشگاه مرجع ایران واگذار شد.

به گفته وی، در فاز صفر طرح های پژوهشی اکتشافی مقرر شد تا دانشگاه ها در چهار حوزه فناورانه زمین شناسی، ژئوشیمی، ژئوفیزیک و ژئومکانیک، نقشه راه فناوری را تهیه و در زمان یکسال ارائه دهند.

حاجیان افزود: بر اساس قرارداد منعقد شده، دانشگاه خوارزمی، تهیه نقشه راه فناوری و ایجاد شبکه نوآوری در حوزه فناوری های مخازن کربناته در ناحیه دشت آبادان، دانشگاه شهید بهشتی، تهیه نقشه راه توسعه فناوری های نوین ژئوشیمیایی اکتشافی با تاکید بر مدلسازی هیدروکربنی حوضه رسوبی در ناحیه دزفول شمالی، دانشگاه چمران اهواز، ترسیم نقشه راه توسعه فناوری های نوین ژئوشیمیایی در ناحیه دشت آبادان، دانشگاه فردوسی مشهد، پژوهش و توسعه فناوری بهبود تصویرسازی زیرسطحی در اکتشاف منابع هیدروکربنی و دانشگاه صنعتی شاهرود، تهیه نقشه راه فناوری کربرد ژئومکانیک در اکتشاف منابع هیدروکربنی و فناوری های نوین حفاری و مهندسی نفت در چاه های اکتشافی را عهده دار است.

وی ادامه داد: دانشگاه ها با اولویت بندی اجرای پروژه های پژوهشی و لزوم استفاده از شرکای خارجی، توسعه فناوری با شرط محصول و تجاری سازی آن فناوری، پروژه های خود را در سه بسته تهیه کرده اند که به تایید و تصویب شرکت ملی نفت ایران نیز رسیده است.

وی تصریح کرد: با توجه به نظر مقام عالی وزارت نفت مبنی بر اجرای فاز بعدی طرح های پژوهشی اکتشافی و اخد مصوبه هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران در مجموع ۴۰ پروژه با اعتباری معادل ۹۷۰ میلیارد ریال و ۱۳.۷۶ میلیون یورو به زودی اجرایی می شود.

دیدگاه ها بسته شده است