یک کارشناس ارشد حوزه انرژی تصریح کرد: نقش اکتشاف در افزایش قدرت چانه زنی برای سهمیه گیری در اوپک
مهر 23, 1399
معاون مدیراکتشاف نفت به ایلنا خبر داد: آغاز حفاری در دشت مغان از زمستان امسال
مهر 23, 1399

رئیس کمیسون انرژی اتاق تهران گفت:

ضرورت فعالیت‌های اکتشافی

برای تولید مواد واسطه‌ایی و نهایی

اقتصاد ایران طی سال های گذشته همواره بیشترین وابستگی را به درآمدهای نفتی داشته است، موضوعی که اهمیت حلقه زنجیره ارزش صنعت نفت و به ویژه بخش اکتشاف را دوچندان می‌کند.

به گزارش روابط عمومی مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران، فارغ از وابستگی درآمدهای کشور به منابع نفتی، اگر نگاهی به ادبیات توسعه هم داشته باشیم به این موضوع پی می‌بریم که توسعه در گروی اکتشاف و خلق نوآوری است و ایران هم برای ماندن در راه توسعه نیازمند کشف و شناسایی منابع جدید نفتی است، موضوعی که رضا پدیدار، رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران هم به آن اشاره می‌کند و می‌گوید: اکتشاف نفت یک ضرورت ملی در اجرای برنامه‌های بالادستی محسوب می‌شود.

رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران ادامه می‌دهد: با تداوم اکتشاف نفت، قدرت چانه زنی و کسب درآمدهای ملی افزایش می‌یابد و ایران کشوری توانمندتر می‌شود، برهمین اساس حوزه اکتشاف نفت باید در زمره ضروری‌ترین بخش‌های زنجیره ارزش صنعت نفت به کار خود ادامه دهد.

او ادامه می‌دهد: تداوم فعالیت‌های مربوط به اکتشاف نفت در ایران به اندازه‌ای ضروری و مهم محسوب می‌شود که برای انجام آن نیاز به ارائه استدلال ویژه‌ای نداریم چون هر کارشناس اقتصادی به اهمیت این بخش کاملا واقف است.

پدیدار می‌افزاید: هر کشوری برای دستیابی به موفقیت باید در مدار توسعه قرار گیرد و یکی از راه‌های قرارگیری در این مدار، اکتشاف است و شناسایی ذخایر نفتی یعنی در مدار توسعه ملی قرارداریم.

او اضافه می‌کند: اقتصاد ملی کشور طی 60 سال گذشته بر پایه توسعه فعالیت‌های حوزه هیدروکربوری بوده است.

رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران ادامه می‌دهد: ساختار اقتصادی ایران بر پایه نفت است و درآمد اصلی کشور با فروش منابع نفتی کسب می‌شود.

پدیدار، بیان می‌کند: درحال حاضر محدودیت‌هایی برای صادرات نفت خام داریم اما از سوی دیگر برای مصرف داخل نیاز به منابع نفتی و اکتشافات جدید داریم ضمن اینکه برای تولید مواد واسطه‌ای و نهایی هم باید فعالیت‌های اکتشافی ادامه یابد.

به گفته این کارشناس ارشد حوزه انرژی، اکتشاف یکی از ستون‌های توسعه کشور است و اگرچه فروش مستقیم نفت نداریم اما 93 درصد اقتصاد انرژی ایران برپایه فروش مواد هیدروکربوری است.

اکتشاف نفت باید به صورت مداوم انجام شود

او با اشاره به ضرورت اکتشاف نفت به صورت مداوم اظهار می‌کند: با توجه به اینکه منابع فعلی نفت همیشگی نیست و با کاهش سطح منابع، هزینه استخراج آن هم افزایش می‌یابد بنابراین همواره باید به دنبال کشف منابع جدید نفتی باشیم.

پدیدار می گوید: درواقع اکتشاف نفت به دلیل وابستگی درآمد ملی به ذخایر نفتی و همچنین حفظ موقعیت استراتژیک کشور باید ادامه یابد و به بهانه کاهش فروش نفت، نباید متوقف شود.

دیدگاه ها بسته شده است