نگاه اجمالی به عملکرد معاونت مالی مدیریت اکتشاف به مناسبت روز حسابدار
آذر 16, 1399
سلسله وبینارهای طرح‌های برگزیده دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های کشور
آذر 16, 1399

دانشگاه پاسخگوی نیازهای فناورانه مدیریت اکتشاف

* علیرضا میقانی‌نژاد

* رئیس اداره پژوهش و فناوری

روز دانشجو، نماد شادابی، تلاش، انگیزه و نیروی جوانی جویندگان دانش و معرفت در جامعه است. گرامیداشت دانشجو، ارزش دادن به بخشی از جامعه است که می‌توان آن‌ها را موتور محرکه برای اقداماات اثربخش و بنیادین در تمامی ابعاد جامعه دانست.

دانشجو، جوان طالب دانش است که آینده در دست اوست. کسی که متعلق به آینده است و آینده نیز متعلق به اوست‌. چنین فردی با داشتن توانایی و نیروی جوانی، و نیز با پشتوانه علمی و کوله‌باری از علوم و فنون متنوع، می‌‌تواند برای اداره آگاهانه و برنامه‌ریزی شده جامعه تصمیم بگیرد. بدیهی است جامعه‌ای که در آن دانش و دانشجو مورد توجه قرار بگیرد، جامعه‌ای شکوفا و پیشرو خواهد بود.

بدون تردید مهم‌ترین هدف در شکل گیری جامعه، تلاش برای تکامل بخشیدن به جامعه است. رشد و پیشرفت هر جامعه، در دو بعد مادی و معنوی است و جایگاه دانشگاه و دانشجو در جامعه، حرکت دادن و هدایت افراد به سوی هر دو جنبه کمال و ترقی به حساب می‌آید.

مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران به عنوان اولین حلقه زنجیره ارزش صنعت نفت و همچنین دانش بنیانی‌ترین سازمان عملیاتی در شرکت ملی نفت، مسئول تولید ثروت برای آیندگان با تکیه بر تولید دانش منتج از فعالیت‌های اکتشافی است.

دانش و اطلاعات تولید شده نقش بسزائی در تثبیت موقعیت سیاسی و منطقه‌ای کشور و اخذ سهم و جایگاه ثابت در تقسیم بازار نفت، گاز و مشتقات آن‌ها دارد. از این رو استفاده از ظرفیت بی‌نظیر دانشجویان همواره در برنامه‌های مدیریت اکتشاف بوده و در طی سالیان گذشته بسیاری از دانشجویان دانشگاه‌های مطرح کشور، از طریق این سازمان با صنعت نفت آشنا شده و اولین تجربیات عملیاتی را بدست آوردند و نتایج کارهای تحقیقاتی آن‌ها در مواردی منجر به نوآوری‌های فرآیندی و افزایش بهره‌وری در انجام عملیات اکتشاف شده است.

با توجه به تجارب به دست آمده و ضرورت استفاده بهینه از ظرفیت دانشجویان، اداره پژوهش و فناوری مدیریت اکتشاف با هدفمند کردن سیستم جذب دانشجویان، سعی نموده از این ظرفیت در طرح‌های اکتشافی و اهداف اصلی مدیریت اکتشاف استفاده نموده تا نتایج فعالیت‌های پژوهشی در عملیات خود را نشان دهد.

امید آن می‌رود با ادامه این مسیر و متمرکز نمودن ارتباط با دانشگاه در پاسخ گویی به نیازهای فن‌آورانه اکتشاف منابع هیدروکربنی و رفع چالش‌های پیش روی این بخش شاهد نتایج اثربخش و افزایش ظرفیت جذب دانش و فناوری در دانشگاه و صنعت باشیم.

دیدگاه ها بسته شده است