دانشگاه پاسخگوی نیازهای فناورانه مدیریت اکتشاف
آذر 18, 1399
تجدید آگهی فراخوان مناقصه شماره: 99112 در خصوص گرانیسنجی و مغناطیس سنجی جنوب میانه
آذر 18, 1399

سلسله وبینارهای طرح‌های برگزیده دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های کشور

ارائه اول توسط دکتر احمدرمضان‌زاده مربوط به طرح‌های پژوهشی مدیریت اکتشاف است. ضمناً حضور در این وبینار رایگان است.

دیدگاه ها بسته شده است