گزارش تصویری از همکاران زمین شناس به مناسبت روز زمین شناسی
فروردین 18, 1400
آگهی ارزیابی کیفی تجدید آگهی فراخوان مناقصه شماره : 99112 در خصوص گرانیسنجی و مغناطیس سنجی جنوب میانه
فروردین 18, 1400

نشست هیأت اعزامی وزارت نفت با مسئولان دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد

نشست گزارش روند کار و اقدامات انجام شده در خصوص پروژه “توسعه فناوری های بهبود تصویرسازی زیر سطحی در اکتشاف منابع هیدروکربنی در حوزه رسوبی کپه داغ” روز پنج شنبه، 19 فروردین ماه با حضور مسئولان وزارت نفت در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.

در این نشست که با حضور مهندس سید صالح هندی، مدیر اکتشافات شرکت ملی نفت ایران و مهندس طالقانی، مدیر پژوهش و فناوری شرکت ملی نفت ایران برگزار شد، دکتر کافی، رئیس دانشگاه فردوسی مشهد و دکتر بهرامی، معاون پژوهش و فناوری  دانشگاه نیز شرکت داشتند.

این نشست در دو نوبت صبح و ظهر و با جلسات کمیته تخصصی و کمیته راهبری و به منظور ارائه گزارش روند کار مدیران پروژه برگزار شد.

پروژه توسعه فناوری های بهبود تصویرسازی زیر سطحی در اکتشاف منابع هیدروکربنی در حوزه رسوبی کپه داغ در سال 96 با هدف ایجاد توانمندی های فناورانه در بخش اکتشاف نفت و گاز و تشکیل شبکه نوآوری و شکل گیری کسب و کار در حوزه فناوری های تصویرسازی زیرسطحی به دانشگاه فردوسی مشهد واگذار گردید.

این پروژه شامل چهار بسته کاری است که بسته اول آن با عنوان ارائه نقشه راه توسعه فناوری مرکز تخصصی بهبود تصویرسازی زیرسطحی با موفقیت به اتمام رسیده است.

گفتنی است در این نشست الحاقیه قرارداد میدان نفتی بینک با عنوان “انجام مطالعات پژوهشی و فناورانه به منظور توسعه فناوری ها در جهت بهینه سازی فرآیندهای تولید و افزایش ضریب برداشت در میدان بینک” امضا و مبادله شد.

دیدگاه ها بسته شده است