پروژه لرزه‌نگاری دو بعدی دشت کوه آغاز شد

نگاهی به پروژه لرزه‌نگاری دو بعدی باشت
خرداد 9, 1400
رئیس اداره ژئوفیزیک مدیریت اکتشاف ابراز امیدواری کرد: اکتشاف‌های قابل توجه هیدروکربوری در پروژه دشت‌کوه
خرداد 9, 1400

پروژه لرزه‌نگاری دو بعدی دشت کوه آغاز شد

مراسم افتتاحیه پروژه لرزه‌نگاری دو‌بعدی دشت‌کوه، با حضور جمعی از مدیران و مسئولین مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران و شرکت خدمات مهندسی نفت کیش  (KPE) برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران، مدیر اکتشاف ضمن تاکید بر اجرای پروژه‌های ژئوفیزیکی (بخش لرزه‌نگاری و غیرلرزه‌ای) با تکیه بر توان پیمانکاران داخلی، هم‌چنین فراهم بودن زمینه اجرای فعالیت‌های اکتشافی در تمامی حوضه‌های رسوبی کشور، ابراز امیدواری کرد که پروژه لرزه‌نگاری دوبعدی دشت‌کوه در زمان مقرر با موفقیت به پایان برسد و در مراحل بعدی با مطالعه و نتایج حاصل از این پروژه شاهد کشف منابع هیدروکربنی جدید در مناطق تحت پوشش این پروژه باشیم. امیدواریم با همکاری شرکت پیمانکار خدمات ژئوفیزیکی، مهندسی نفت کیش، موفقیت‌های اکتشافی بیشتری، کسب شود.

 به گزارش روابط عمومی مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران پروژه لرزه‌نگاری دو بعدی دشت‌کوه با اعتباری معادل 7500 میلیارد ریال در گستره وسیعی از کشور شامل؛ استان‌های لرستان، ایلام، خوزستان، کهگیلویه و بویراحمد، فارس، بوشهر و هرمزگان انجام خواهد شد. با اجرای این پروژه در مدت 2 سال، در 6 محدوده پیمایش طراحی شده، 2200 کیلومتر خط لرزه‌نگاری دوبعدی داده‌برداری خواهد شد.

 پروژه دشت‌کوه با رعایت کامل الزامات و اصول محافظت از محیط زیست، با هدف شناسایی پتانسیل‌های جدید اکتشافی با رویکرد و عمل به سیاست اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری اجرا می‌شود.

دیدگاه ها بسته شده است