مدیرعامل شرکت انرژی دانا: حمایت از شرکت‌های ایرانی اکتشاف‌وتولید ضامن توسعه صنعت نفت است