مروری بر عملکرد ۸ ساله وزارت نفت در میدان‌های مشترک نفت و گاز