گزارش عملکرد اداره زمین شناسی مدیریت اکتشاف

آگهی ارزیابی کیفی مناقصه شماره: 99125 در خصوص انجام آزمایش های ژئوشیمی نمونه های سنگ و سیال هیدرو کربنی در نواحی اکتشافی ایران
تیر 12, 1400
زنگنه: ایران پس از تحریم در کوتاه‌ترین زمان ممکن به بازار برمی‌گردد
تیر 12, 1400

گزارش دکتر عبداللهی فرد “رئیس اداره کل زمین شناسی” از عملکرد اداره زمین شناسی با نگاهی بر نقش زمین شناسی در اکتشاف منابع هیدروکربوری

دیدگاه ها بسته شده است