آخرین جزئیات از فعالیت‌های عملیات حفاری مدیریت اکتشاف: حفاری چاه شاهینی به زودی آغاز می‌شود