طرح‌های ملی وزارت نفت در پارس جنوبی به بهره‌برداری رسمی می‌رسند