مرکز مانیتورینگ شرکت ملی نفت ایران به‌طور رسمی گشایش یافت