دبیر کمیته سلامت مدیریت اکتشاف تاکید کرد: چاره ایی جز رعایت پروتکل‌های بهداشتی و رعایت فاصله اجتماعی نداریم